Comptador 1 d'octubre 2017

Comptador horitzontal

400px x 120px

    <iframe align="middle" allowfullscreen="" frameborder="0" scrolling="no" src="https://comptador.assemblea.cat/allargat.html" width="100%"></iframe>  
    


Comptador quadrat

215px x 150px

    <iframe align="middle" allowfullscreen="" frameborder="0" scrolling="no" src="https://comptador.assemblea.cat/quadrat.html" width="100%"></iframe>